Het Privacy beleid van Ansinger


Identiteit van de verantwoordelijke

Ansinger BV, als verantwoordelijke, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

CookiesSocial Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Op de websites van deze partijen vindt je hun privacy beleid.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die websites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze websites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die websites goed naar hun privacybeleid.

Persoonsgegevens

Ansinger verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, per e-mail of door gegevens in te vullen via de website.

Waarom er persoonsgegevens worden verzameld

Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van Ansinger. Het bedrijfsdoel van Ansinger is het bemiddelen van kandidaten en opdrachtgevers op de arbeidsmarkt. Daarnaast legt Ansinger gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Om je in staat te stellen te reageren op een vacature op onze website hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wat de rechten zijn van de partijen

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien, je CV aan te passen, je persoonlijke gegevens en/of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij Ansinger verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan info@ansinger.eu met het onderwerp ‘privacy’ en Ansinger zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen.

Bewaartermijnen van deze gegevens

Ansinger bewaart de gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.

Met wie de persoonsgegevens worden gedeeld (externe partijen)

Voor certificeringsdoeleinden worden de gegevens van dossiers mogelijk inzichtelijk gemaakt aan auditoren. Ansinger zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Ansinger heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Ansinger heeft in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid onder meer fysieke- en logische maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van wachtwoorden en pincodes.

Contactgegevens afdeling Privacy

Ansinger heeft een Privacy Officer aangesteld welke o.a. al jouw vragen op het gebied van privacy kan beantwoorden. Contact met de Privacy Officer kan via het e-mailadres info@ansinger.eu met een verwijzing naar ‘privacy’ in het onderwerp of je kunt ons schriftelijk benaderen via ons postadres.

Wijziging van het privacy statement

Ansinger behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement te wijzigen. Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Ansinger. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 september 2018.